KOESTER

Een deel van de sponsoring gaat naar het project ‘KOESTER’ van de VZW KINDERKANKERFONDS.

Prof. Dr. Yves Benoit : “In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 300 kinderen kanker. Kinderkanker is dus geen zeldzame ziekte want 1 op 600 kinderen wordt hiermee geconfronteerd. Een kind dat ziek is en behandeld wordt, heeft er alle voordeel bij om zo veel mogelijk thuis te zijn. De Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie, afgekort ‘KOESTER’, maakt dit reeds meer dan 20 jaar mogelijk.”

BENOIT Yves-1097

Wat wordt mogelijk door het project KOESTER?

  • Een aantal zorgen kunnen thuis verstrekt worden zodat het kind minder in het ziekenhuis moet opgenomen worden.
  • Het kind wordt minder gescheiden van zijn ouders, broertje(s) of zusje(s).
  • Het gezinsleven wordt minder verstoord.
  • Overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige wordt vergemakkelijkt.
  • Het contact met de buurt blijft.